Deling og sortering

Slagtekroppen deles op i pistol (bagerste halvdel af kroppen) og fjerding (forreste del af kroppen)

Der trimmes for at forædlingen kan starte. 
Herfra sendes det på køl i minimum 24 timer eller sendes af sted til andre fabrikker, kunder etc. i kølecontainere.