Indtransport

Alle kreaturer modtages af veterinærer (dyrlæger) fra Fødevarestyrelsen, som kontrollerer samtlige kreaturer, som ankommer til slagteriet. 

Hvert kreatur har et øremærke (identifikationsnummer), som tjekkes i Danish Crowns IT-system for at sikre, at andelshavernummer, øremærke, race etc. stemmer overens med det andelshaveren har meldt til slagteriet. Dette gøres for at sikre 100 % sporbarhed. 

Kreaturerne opstaldes i ca. 50 min. inden de bedøves og aflives.