Slagtegang, fødevarekontrol og klassificering

Slagtekroppen deles i to, hvorefter hale og rygmarv fjernes. 
Repræsentanter fra Fødevarekontrollen kontrolleres samtlige slagtekroppen, tarmsæt og indvolde inden det kan godkendes. 

Herefter klassificeres og sorteres slagtekroppen ud fra form, fedt og farve), så landmanden kan afregnes samt der her startes en selektering til ordre- og kundespecifikationer. Slagtekroppen stemples med EU-mærke og sendes på køl.