Slagtekæde

Indvolde og tarmsæt tages ud, og slutteligt skal disse og slagtekroppen kontrolleres af repræsentanter fra Fødevarestyrelsen.
Indholdet fra tarmsæt og maver anvendes biogas og gødning.