Indtransport og opstaldning

Grisene kommer til slagteriets staldområde. 
Hvert hold grise er registreret i andelshaveren (landmanden), transportfirma og Danish Crowns IT-system for at sikre 100 % sporbarhed. 
Her kontrolleres samtlige grise af veterinærer (dyrlæger) fra Fødevarestyrelsen inden de kommer ind i stalden. 

Grisene drives frem i stier i flok, hvor de skal opholde sig i to timer for bl.a. at falde til ro efter transporten og de nye omgivelser.