Juletræer - ophængning og nedtagning

De sorterede skinker hænges på juletræer 
Hvert juletræ er monteret med en chip, hvorfra sporbarhed, fedtprocent, kødprocent og kundenummer er registreret. Derfra sendes juletræet videre på fabrikken eller til transport til andre fabrikker eller kunder for videreforædling.