Kølerum - sortering og udligning

Slagtekroppen sorteres i rækker ud fra data fra autofom. bl.a. kødprocent, fedtprocent og længde.

Her nedkøles slagtekroppen i minimum 24 timer.