Pakkeri

Det udbenede kød transporteres til pakkeriet i en bakke, hvor der er monteret i chip, så bl.a. bakkens indhold, kundenummer, sporbarhed og udbeningsbånd registreres. 
Bakken sendes til pakkeriet, hvor der både manuelt og automatisk håndteres pakning af kødet.