Slagtegang - prøver og kontrol

Repræsentanter fra Fødevarestyrelsen (dyrlæger og veterinærteknikere) kontrollerer samtlige grise, tarmsæt og plucks (indvolde). Yderligere foretages der også egenkontrol, audits etc.
Herefter stemples slagtekroppen og sendes ud i køl- og udligningsrummet.