Udbening

Slagtekroppen deles i op, og sendes til udbeningslinjerne.
Her er både manuelt og automatisk arbejde repræsenteret.